Fundacja

Fundacja "Nie biorę, chcę normalnie zarabiać" powstała w czerwcu 2007 r. Wywodzi się z Akcji o tej samej nazwie, rozpoczętej spontanicznie przez grupę młodych lekarzy kilka miesięcy wcześniej. Główne cele Fundacji to aktywizacja środowisk medycznych, w szczególności lekarzy, w promowaniu przejrzystości i zachowań antykorupcyjnych w służbie zdrowia oraz poprawa warunków pracy lekarzy. Fundacja realizuje swoje cele m. in. poprzez:
  • prowadzenie akcji pod hasłem "Nie biorę, chcę normalnie zarabiać" wyrażającej się m. in. w kolportarzu plakietek akcji wśród lekarzy i ogólnopolskiej kampanii medialnej,
  • przyznawanie stypendiów dla lekarzy uzyskujących najlepsze wyniki na Lekarskim Egzaminie Państwowym, pod warunkiem pozostania i wykonywania zawodu w Polsce,
  • skupianie wokół Fundacji osób i organizacji działających we wszystkich zawodach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy propagujących godne wykonywanie tegoż zawodu,
  • współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi (z wyłączeniem podmiotów, wobec których zachodzi ryzyko konfliktu interesów) wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
Joomla SEO by MijoSEF