Rada Fundacji

Rada Fundacji jest organem opiniującym i doradczym Fundacji. W jej skład wchodzą wybitni przedstawiciele środowiska lekarskiego oraz innych środowisk życia publicznego związanych z działalnością Fundacji. Do zadań Rady należą przede wszystkim wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, opiniowanie wniosków Zarządu oraz zgłaszanie postulatów i wniosków w kwestiach związanych z działaniami i celami Fundacji.

mg.jpgMarcin Gomoła – Fundator, General Counsel w Ernst&Young, założyciel Stowarzyszenia Fair Play
ph.jpgPaweł Holas – lekarz psychiatra, psychoterapeuta, specjalista psychologii sportu
pkk.jpgPaulina Kieszkowska-Knapik – prawnik w Baker&McKenzie, Członek Stowarzyszenia Normalne Państwo
ok.jpgOlga Krzyżanowska – lekarz, była Wicemarszałek, Poseł na Sejm kilku kadencji, Senator, Członek Rady Fundacj Batorego oraz „Solidarności"
blank.pngTomasz Pasierski – lekarz, profesor nauk medycznych, ordynator oddziału kardiologicznego, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
pp.jpgPaweł Petkow – lekarz ze specjalizacją w ortopedii
blank.pngJoanna Pietrasik – politolog, etnolog, Prezes Zarządu Fundacji Civis Polonus
ms.jpgMarcin Straburzyński – lekarz medycyny rodzinnej, doktor nauk medycznych, sekretarz medycznego pisma branżowego „Magazyn Otorynolaryngologiczny"

 


Byli Członkowie Rady Fundacji

kr.jpgKonstanty Radziwiłł – lekarz medycyny rodzinnej, były Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezydent Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME). Rezygnacja z funkcji Członka Rady Fundacji w momencie objęcia teki Ministra Zdrowia (listopad 2015).
Joomla SEO by MijoSEF