Historia

Naszą działalność, jako Akcja „Nie biorę, chcę normalnie zarabiać", rozpoczęliśmy 30 marca 2007 r. na XXV Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Warszawie. Wtedy to przedstawiliśmy Manifest lekarzy oraz rozdaliśmy uczestnikom plakietki z logo Akcji. Jej pomysł powstał spontanicznie, a zaistniała dzięki niewielkiej grupie osób, głównie młodych lekarzy, którzy własnymi siłami stworzyli logo, stronę internetową, plakaty, oraz wydrukowali kilkaset plakietek. Akcją żywo zainteresowały się media - pojawialiśmy się w największych gazetach, rozgłośniach radiowych i telewizji . Dzięki wsparciu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, a następnie Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL), z jej prezesem Konstantym Radziwiłłem na czele, mogliśmy kontynuować działania. Od tego czasu odbyło się kilka konferencji prasowych poświęconych Akcji, z czego najważniejsza 14 maja 2007 r. w siedzibie NIL. Do majowego numeru „Gazety Lekarskiej", którą wydaje NIL, a otrzymuje każdy lekarz w kraju, dołączone zostały 24 naklejki z logo Akcji.

W tym czasie powstał również pomysł przyznawania stypendiów najlepszym młodym polskim lekarzom.  Do tej pory stypendia przyznano 10 lekarzom, którzy najlepiej zdali Lekarski Egzamin Państwowy w sesji wiosna 2007. Uroczyste rozdanie odbyło się 26 lipca 2007 r. we Wrocławskim Ratuszu. Fundatorami są: firmy Ernst&Young i Tesco oraz miasto Wrocław.

Aby sformalizować nasze działania powołaliśmy do życia Fundację „Nie biorę, chcę normalnie zarabiać". 26 lipca 2007 r. zarejstrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym.

O pomoc zwróciliśmy się również do kilku agencji reklamowych. Po wstępnych rozmowach z trzema z nich wybraliśmy agencję PZL, z którą przygotowujemy społeczą kampanię medialną promującą ideę Akcji. W planowaniu kampani pomaga nam dom mediowy Initiative Media.

W grudniu 2007 r. Fundacja im. Stefana Batorego przyznała nam dotację instytucjonalną na prowadzenie działalności. Od początku 2008 r. Fundacja stale się rozwija. W oparciu o Komisje Młodych Lekarzy przy Okręgowych Izbach Lekarskich powstała sieć lokalnych przedstawicieli Fundacji w największych polskich miastach. Są oni odpowiedzialni za promowanie Akcji "Nie biorę, chcę normalnie zarabiać" oraz pozyskiwanie lokalnych sponsorów. Powiększyło się również grono współpracowników Fundacji na terenie Warszawy.

Joomla SEO by MijoSEF